Per poder accedir als estudis de Grau Superior cal complir algun dels següents requisits:

  • Tenir el títol de Batxillerat o COU.
  • Superar la prova específica per accedir a Cicles Formatius de Grau Superior -CAS- d’acord amb la opció cursada
  • Tenir el títol de tècnic especialista o tècnic superior equivalent.
  • Superar el segon curs de Batxillerat de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
  • Superar el curs d’orientació universitària -COU- o el preuniversitari.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent, o superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • També poden accedir les persones amb el títol de tècnic (Grau Mitjà).
  • Les persones que no compleixen cap dels requisits anterior, han de superar una prova d’accés. Per presentar-se, cal tindre 19 anys complerts o bé fer-los durant l’any que es realitza la prova.

Demana més informació

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.