Distribució per matèries

1. Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques

2. Avaluació de la condició física, biològica i motivacional

3. Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic

4. Aplicació de primers auxilis

1. El grup i la seva dinamització

2. L’equip de treball

1. Metodologia de les activitats en sala d’entrenament polivalent

2. Elaboració de programes de condicionament físic en sala d’entrenament polivalent

3. Direcció i dinamització d’activitats neuromusculars

4. Direcció i dinamització d’activitats d’estiraments i mobilitat articular

5. Direcció i dinamització d’activitats cardiovasculars

1. Metodologia de les activitats bàsiques amb suport musical

2. Coordinació i organització d’activitats amb suport musical

3. Direcció de sessions d’activitats aeròbiques i de tonificació

1. Direcció d’activitats aeròbiques i de tonificació avançades i noves tendències

2. Direcció d’activitats amb aparells cíclics

1. Metodologia de les activitats de fitness aquàtic

2. Direcció d’activitats de fitness aquàtic

1. Metodologia de les activitats d’hidrocinèsia

2. Direcció d’activitats d’hidrocinèsia

1. Programació d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional

2. Direcció d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional

1. Incorporació al treball

2. Prevenció de riscos laborals

1. Empresa i iniciativa emprenedora

1. Anglès tècnic

Formació en centres de treball

Tutoria 1er curs

Tutoria 2on curs

Hores totals: 2000